Partneři projektu

Mezinárodní dětský pěvecký festival pro sólisty ve věku 6–15 let
(pop, rock, jazz, folk, classical)

LOGO Bon Art Pops Orchestra

reklama našeho partnerareklama našeho partnera

Přihláška/Souhlas zástupce

Vyplňte jen v případě, že soutěžící postoupí do výběrového kola.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DO 3. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE SANREMO JUNIOR/SANREMO JUNIOR CZECH REPUBLIC

A

SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE S ÚČASTÍ NEZLETILÉHO V 3. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE SANREMO JUNIOR/SANREMO JUNIOR CZECH REPUBLIC

Účast soutěžícího (nezletilé osoby) je podmíněna předchozím souhlasem jeho zákonného zástupce. Vyplněnou a podepsanou přihlášku do soutěže/souhlas zákonného zástupce s účastí nezletilého v soutěži uveřejněné na webových stránkách www.sanremojunior.cz je zákonný zástupce soutěžícího povinen předložit Pořadatelům nejpozději před zahájením výběrového kola I., tj. v případě postupu soutěžícího ze základního kola. Má se za to, že jakákoli nezletilá osoba (soutěžící) se soutěže účastní se souhlasem svého zákonného zástupce.