Partneři projektu

Mezinárodní dětský pěvecký festival pro sólisty ve věku 6–15 let
(pop, rock, jazz, folk, classical)

LOGO Bon Art Pops Orchestra

reklama našeho partnerareklama našeho partnera

Přihláška/Souhlas zástupce

Vyplňte jen v případě, že soutěžící postoupí do výběrového kola.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DO 4. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE SANREMO JUNIOR Česká republika „SPECIÁL“ 2019–2020

A

SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE S ÚČASTÍ NEZLETILÉHO V 4. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE SANREMO JUNIOR Česká republika „SPECIÁL“ 2019–2020

Účast soutěžícího (nezletilé osoby) je podmíněna předchozím souhlasem jeho zákonného zástupce. Vyplněnou a podepsanou přihlášku do soutěže/souhlas zákonného zástupce s účastí nezletilého v soutěži uveřejněné na webových stránkách www.sanremojunior.cz je zákonný zástupce soutěžícího povinen předložit Pořadatelům nejpozději před zahájením výběrového kola. Má se za to, že jakákoli nezletilá osoba (soutěžící) se soutěže účastní se souhlasem svého zákonného zástupce.