Partneři projektu

Mezinárodní dětský pěvecký festival pro sólisty ve věku 6–15 let
(pop, rock, jazz, folk, classical)

LOGO Bon Art Pops Orchestra

reklama našeho partnerareklama našeho partnera

Licenční smlouva

Licenční smlouva pro Českou republiku

Soutěžící, kteří postoupí do finálového kola, jsou povinni v Pořadateli stanovené lhůtě podepsat prostřednictvím svého zákonného zástupce nebo osoby oprávněné jednat za soutěžícího licenční smlouvu, jejímž předmětem bude mimo jiné užití jejich uměleckého výkonu a při propagaci soutěže Sanremo Junior nebo partnerů této soutěže pro ročníky 2019/2020 a 2020/2021. Znění licenční smlouvy je uveřejněno na webových stránkách www.sanremojunior.cz a je pro soutěžící závazné. Případné změny ve znění licenční smlouvy jsou oprávněni provést výlučně Pořadatelé.